הצטרפו לכנס מדיניות ציבורית כלפי הספרות והשירה בישראל

לראשונה בישראל (אין להקל בזה ראש) יתקיים דיון במדיניות ציבורית כלפי הספרות בישראל. במלים אחרות, מחויבותם של המדינה ומוסדות ציבור כלפי הספרות, סיפורת ושירה גם יחד. הדיון יתקיים גם בנושא מעמדם של המשורר/ת והסופר/ת ותרומתם ליצירת אתוס תרבותי.

והכי חשוב – הדיון הזה יתקיים בהובלת מאבק המשוררים. לא פחות.

מטרת הדיון הזה לבסס את הקשר הגורדי שבין מדינה לתרבותה, בהיבט הספרותי, ומשם לגזור את השטר המעשי למחויבות זו. במלים אחרות, תקצוב נאות ושמירה על הספרות.

האמצעי לעשות זאת הוא חקיקה כדוגמת "חוק הקולנוע", המאפשר תמיכות באמצעות תקציבים נדיבים תוך צמצום ההתערבות בתכנים.

אי-לכך, אני מציג בפניכם את היוזמה לחקיקתו של "חוק הספרות" (לא זנחנו את חוק השירה, תמשיכו לקרוא).

אל תתבלבלו, זהו אינו חוק אי-ההגנה על הסופרים שנדון כעת בכנסת ובממשלה, והגם שהוא סנונית קיטעת ומקרטעת, עדיין חשוב יהיה להעבירו. הוואקום קשה יותר.

את ההתחלה כבר עשינו בניסוחה של הצעתנו ל"חוק השירה", שדניאל ואני ניסחנו בשיתוף הערות טובות וחשובות מחברינו.

כעת, כדי למקסם את פוטנציאל הכוחות בתחום הספרות, ומנגד, לקדם את הרצון שהביע באוזניי חה"כ הטרי והפעלתן עופר שלח בענין הסדרה כוללת של תחום הספרות (ולא של השירה לבדה), אנו מתכוונים להניח את אבן הפינה לחקיקתו של החוק כבר בכנס זה.

מאבק המשוררים לא יכול לקדם לבדו חקיקת חוק באופן מיטבי. הדבר דורש משאבים של מחויבות וגם משאבים פיננסיים. ראייה מפוכחת של תהליכי חקיקה מצביעים על מאבק ממושך הדורש לובי והעסקת לוביסטים מקצועיים בשכר. במהלך התקופה בה קיים המאבק, היו לנו דיונים לא מעטים על כך, שחלקם אף היו סוערים מאוד. כפי שמתברר, המחויבות הנדרשת לעבודה רציפה מול משרדי הממשלה וחברי הכנסת אינה מצויה בשורותינו, לכל אחד מאתנו פעילויות הנמצאות מחוץ לשותפות במאבק, והמשאבים הפיננסיים שלנו כהתארגנות בלתי מתוקצבת, אף הם מינוריים עד לא קיימים. הידע כיצד עובד לובי כמעט שאינו מצוי בינינו, וגם מי מאתנו הבקיא בכך לא יוכל להתחייב לעבודה סיזיפית זו מבלי שיתוגמל כראוי. אנחנו יכולים לפעול בהתנדבות עד גבול מסוים, שמעבר לו התפוקה השולית שלנו פוחתת.

באיחוד כוחות עם עולם הספרות, יש לנו את ההזדמנות לקדם את ענין השירה כחלק מקידום כללי של תחום הספרות, באמצעות יצירתו של לובי מקצועי, שימומן על-ידי מי שיוכל להקצות את המשאבים הפיננסיים הנחוצים לכך. תרומתנו תהיה בהטמעת דרישותינו לקידום השירה כחלק מהוראות החוק החדש.

פעילויותינו עד כה במסגרת מאבק המשוררים הניבו הבנה שיש לשירה ביקוש אם רק מספקים ענין לאלו שאמורים להנות ממנה (לא לצרוך אותה, שירה אינה מוצר "צריכה"). עם זאת, פרט לנו שחיים שירה ומצויים בתוך עולם השירה, חלק נרחב מעולם הספרות ובוודאי שהציבור הרחב לא שמע עלינו ועל פעילויותינו אלה, חשובות ככל שתהיינה. משמעות הדבר שעם כל חוסר הרצון לומר זאת, אלו הישגים אשר עלולים לרדת לטמיון בהעדר גיבוי פיננסי ומערכתי שיעגן אותם ואנשים שידחפו אותם עוד ועוד קדימה מבלי להרפות.

בהעדר משאבים, אנחנו עושים את מה שאנחנו טובים בו – מניעים תהליך. משם מיטיבי לכת אחרים יוכלו להמשיך לרוץ עם האבוקה עד להשגת היעד, אבל עלינו לסלול עבורם את הדרך. זו משמעותו של מאבק חסר תקציב כספי, כשהמטבע הקשה ביותר העומד לרשותנו הוא הרוח, וכבר הוכחנו שהמטבע הזה יכול להיות משמעותי ביותר.

לא זנחנו את המגעים עם משרד התרבות לצורך ייצור תקציבים לכל עולם השירה. מאמצים אלה עדיין נמשכים ואנחנו מקדמים אותם במקביל. אנו ממשיכים גם במאמצינו לפרוש פלטפורמות כדי לאפשר פעילות שירה גם לאחר שנעזוב את המאבק ונלך איש-איש לדרכו כשתגיע העת לכך. אבל טרם שנעשה זאת, טרם שנתפזר, ננסה להותיר חותם על פני החברה הישראלית ולפחות לנסות לומר שהיינו שם כדי לשנות, כדי להציב מראה רב צידית, מול פני הממשלה, מול פני הכנסת, מול פני מוסדות הציבור, מול פני הציבור הרחב, וגם אל מול פנינו, כמי שהתחילו את אחד המהלכים החשובים ביותר במאבק הזה למען השירה ומצאו עצמם עושים למען החברה בכללותה.

כל אחד ואחת מאתנו מגיעים למאבק ממקום אחר. חלקנו רוצים להחזיר את השירה אל מרכז השיח החברתי משום שזו שירה, חלקנו משום שזו פעילות ראויה בעיניהם, וחלקנו מסיבות אחרות. כל הסיבות טובות כדי להגיע למטרה ראויה בדרך ראויה לא פחות. על עצמי אני יודע לספר. אותי לא מעניינת השירה כשירה. אותי מעניין האדם, והשירה היא לכל היותר כלי להעשרת נפש האדם ואמצעי חשוב ביותר לבנייתה של תרבות, שזו, האחרונה, יוצרת את אותו אתוס תרבותי, שבלעדיו לחברה לא תהיה תקומה והאדם לא יהיה אדם. האדם, ולא השיר.

לכן, כנס זה עומד בסימן האתוס החברתי ותרומתה של הספרות לבנייתה של חברה. הכרת המדינה בכך, באמצעות סוכניה העיקריים שהם המחוקק והממשלה, חיונית לשם מתן ביטוי מעשי להכרה זו. תקוותי היא שהכנס אכן יצליח להניח את אבן הפינה לכך ושעולם הספרות ישכיל להתאחד על-מנת לאפשר, בסופו של תהליך ואולי גם במהלכו, לסיפור וגם לשיר למצוא את מקומם בלב הציבור הרחב. על הדרך אולי נבין למה, לעזאזל, כל-כך חשוב לנו להאבק על גורלה של המלה הכתובה ולהנחיל זאת הלאה.

אנחנו נמשיך לכתוב טרם, תוך כדי וגם קצת אחרי חרחורי הנשימה, צמא הנפש ורעב העיניים, כי זה מה שאנחנו עושים.

ועוד משפט לפני שאנחנו ממשיכים מכאן. כדאי שתדעו, כל משתתפי הכנס הביעו את הסכמתם להשתתף מיד או כמעט מיד כשפניתי אליהם. אחרים הביעו צער אמיתי על שלא יכלו להשתתף בכנס מפאת התחייבויות קודמות או העדרות מהארץ בתאריך הכנס וביקשו ליטול חלק בעיצובה של המדיניות הציבורית בעתיד. חלקם ציינו בפני את החשיבות שהם מייחסים לנושא הכנס ולדיון בו. זה צריך לומר משהו על התפישה הרעיונית החיובית של המשתתפים ועל ההד הציבורי שהכנס הזה מעורר, וזה צריך להיות מתורגם למעשה. כולי תקוה שכך יהיה בכנס. אם לא יהיה כך – כנראה שלקובעי המדיניות לא אכפת לאן מובילה דרך ההתעלמות מהרוח, ולזה, חרף המראות מסביב, אני עדיין מסרב להאמין.

מצורפים:

___ _______ _______ ____ ______ ______ – _____ _____ ___ _______ _______ ____ ______ ______ - _____ _____1 (____ _____) ___ _______ _______ ____ ______ ______ - _____ _____1 (_____) ___ _______ _______ ____ ______ ______ - _____

קול קורא לכנס מאבק המשוררים והמשוררות

 2242013
קול קורא ליטול חלק פעיל במסגרת מושב בכנס הספרות של מאבק המשוררים. הפרסומים יוצאים בקרוב ולכן נשמח להיענותכם המהירה כדי לשלב אתכם בפרסום.  אתם מוזמנים להעביר הלאה את הקול קורא. 

קול קורא

כנס מאבק המשוררים

מוסדות, תנועות, כתבי עת ופעילי ספרות

הזמנה למוסדות, לתנועות, לכתבי עת ולפעילי ספרות לכנס מאבק למען הספרות

המשתתפים מתבקשים להציג פרויקטים, קשיי ביצוע ופתרונות

(5 דק' לפרזנטציה)

מושב 2, 12:00 – 13:30:

היכרות בין גופי הספרות: חזון, קשיי ביצועו ואמצעי הגשמתו

הפרזנטציה בהרשמה מוקדמת בלבד

הכנס יתקיים בספריה הלאומית, יום א', 9.6.13, בשעות 09:00 – 16:00

תכנית מפורטת תישלח למבקשים בימים הקרובים

הרשמה לכנס: mail@poetryplace.org |טל. (מקום לשירה): 02-6524601

בברכה,

ועדת הכנס

אמיר אור, עו"ד דניאל באומגרטן, אילן בן דוד, עו"ד רענן בן טובים,

ד"ר גלעד מאירי, ציפי שחרור, נועה שקרג'י, עדי תשרי

איגוד המשוררים והמדיאטק: קול קורא למשלוח שירים

 

26 יולי 2012

קול קורא למשלוח שירים

במסגרת שיתוף פעולה פואטי הנרקם בימים אלה בין מדיטק חולון למאבק המשוררים, החל המדיטק בפירסום שירים בחלל הציבורי שלו. השירים מפורסמים בחוברת המידע החודשית הנשלחת למנויים, באתר הבית ועל גבי מסכי המחשבים הפזורים במדיטק, על מסך הקולנוע של סינמטק חולון לפני הקרנת סרטים, ובחללים שונים של המתחם.

אנו שמחים להזמין משוררים ומשוררות המעוניינים בכך לשלוח שירים על מנת שיפורסמו בבמות שצויינו לעיל. פרסום השירים יעשה בבמות אלה,  במטרה לעודד את קריאת השירה ואת ההכרות עם המשוררים הפועלים בארץ.

את השירים יש לשלוח בקובץ WORD, רווח כפול, פונט אריאל גודל 12, עם שם המשורר ופרטי ההתקשרות עמו (כתובת המייל שלו וטלפון). בשלב זה אין שרותי ניקוד, ולפיכך אנו מבקשים מכם לשלוח שירים מנוקדים. כותבים המעוניינים כי שיריהם יופיעו ללא ניקוד, יודיעו לנו על כך. מאחר שהשירים מתפרסמים ונקראים במרחב ציבורי, נבקש לשלוח טקסטים מתאימים המתפרשים על פני עמוד אחד בלבד, וזאת במטרה ליצור קריאה נינוחה ושלמה.

משלוח השירים מהווה הסכמה לפרסומם במסגרת האמורה לעיל.

את השירים יש לשלוח ל : israelipoets@gmail.com

בנוגע לתמלוגים עבור הפרסום הנ"ל, יפעל המדיטק על-פי התקנות החלות על ספריות ציבוריות.

בחירת השירים תבוצע על ידי העורכת ענת שרון-בלייס בשיתוף עם מערכת מתחלפת של חברי מאבק המשוררים.

אין במשלוח השירים להוות התחייבות מצד העורכת ו/או המערכת לפרסומם.

פרס ספיר לשירה: מאבק שבדרך להכרה

מאבק המשוררים והמשוררות פנה למועצת התרבות של מפעל הפיס וצוות פרס ספיר בכדי שיתקנו את הפגם התקנוני ויכריזו על "פרס ספיר לשירה". קראו על מאבק שבדרך להכרה   ‎קראו עוד מהפוסט הזה

מאבק המשוררים מצטרף למחאת אלכס אפשטיין כנגד רשתות הספרים

מאבק המשוררים מזדהה עם המהלך של אלכס אפשטיין וקורא לרכוש ספרים רק בחנויות המכבדות ספרי שירה ומכילות ספרים וכתבי עת עצמאיים. המאבק, שיזם את "תו השירה" לחנויות אשר מציגות, מוכרות ומחוברות לעולם השירה, מודע היטב לחיי המדף הקצרים של הספרים בישראל, ובייחוד של ספרי השירה ברשתות הגדולות. רק שינוי מהותי בסדר העדיפויות של רשתות הספרים, בגיבוי חוקי ותקציבי יוביל לכך שספרים, הן בפרוזה והן בשירה, יוצגו לראווה ויאפשרו למחבריהם ליהנות מפירות עמלם כראוי

מתפרץ לדלת פתוחה: לעשות סדר עם חוק השירה שהוגש לשרה לבנת בכנסת

מפגש עשרים של מאבק המשוררים ומשוררות – 18.3.12 - בבית העם, רוטשילד 69. צילום: עזרא "הצל"ש הפואטי" לוי

מפגש עשרים של מאבק המשוררים ומשוררות – 18.3.12 - בבית העם, רוטשילד 69. צילום: עזרא "הצל"ש הפואטי" לוי

מאבק המשוררים מברך את חבר הכנסת אריה ביבי על הצטרפותו למאבק למען השירה בישראל. ‎קראו עוד מהפוסט הזה

הצעת חוק לעידוד השירה הגיעה לכנסת

| הכנסת - מבט מדרום. cc: wikipedia

"ואנחנו, משוררים ומשוררות בישראל, קוראים לשרת התרבות ושר החינוך וכל שדרת חברי הכנסת לפעול עכשיו למען כולנו ולמען הדורות הבאים" | הכנסת - מבט מדרום. cc: wikipedia

מאבק המשוררים מודיע כי הצעת חוק לעידוד השירה, תשנ"ב-2012, הוגשה לשרת התרבות והספורט לימור לבנת, ולשר החינוך, גדעון סער, ותובא לעיונם. ‎קראו עוד מהפוסט הזה

הזמנה לדקת שירה

פייסבוק

משוררות ומשוררי כל העולם – התאחדו!

אנו מבקשים מכל משוררת, משורר, ומכל אוהבי השירה, לקרוא שיר אחד במקום בו הם נמצאים. זה יכול לקרות במשרד, ברחוב, בהפגנה, בבית הקפה, תוך כדי נשיקה, על חוף הים, באיזור החלב בסופרמרקט, בחדרכם הפרטי, בתחנת הרדיו או ברכב. Palmuöljy flash mob, Helsingin asematunneli, 5.10.2009 by Greenpeace Finland cc; flickr

"אנו מבקשים מכל משוררת, משורר, ומכל אוהבי השירה, לקרוא שיר אחד במקום בו הם נמצאים. זה יכול לקרות במשרד, ברחוב, בהפגנה, בבית הקפה, תוך כדי נשיקה, על חוף הים, באיזור החלב בסופרמרקט, בחדרכם הפרטי, בתחנת הרדיו או ברכב." Palmuöljy flash mob, Helsingin asematunneli, 5.10.2009 by Greenpeace Finland cc; flickr

משוררות ומשוררי כל העולם – התאחדו! לקראת יום השירה הבינלאומי אנו קוראים לאירוע פלש מוב פואטי מיוחד במינו – פייסבוק

ביום רביעי ה – 29.2.2012, יצויין יום השירה הבינלאומי ברחבי העולם. כאן, בישראל, נציין את יום השירה על ידי אירוע אינטימי והמוני בה בעת.

באותו יום, ו' באדר ה'תשעב על פי הלוח העברי, בשעה 17:13 בדיוק, אנו מבקשים מכל משוררת, משורר, ומכל אוהבי השירה, לקרוא שיר אחד במקום בו הם נמצאים. זה יכול לקרות במשרד, ברחוב, בהפגנה, בבית הקפה, תוך כדי נשיקה, על חוף הים, באיזור החלב בסופרמרקט, בחדרכם הפרטי, בתחנת הרדיו או ברכב.

באותה דקה תהדהד השירה בכל רחבי הארץ, בעברית, בערבית, ברוסית, באמהרית, באנגלית, ביידיש, ובכל שפה, ומשם, אל העולם.

אנו מזמינים אתכם, משוררות, משוררים, קוראים ואוהבי שירה להשתתף במפגן האחווה הזה ולמלא את החלל שיכול להתמלא בשירה, אנו קוראים ליצור רגע פרטי שיתמזג עם קול השירה החדש בישראל ועם התבל הפואטית כולה שעוברת התעוררות אדירה.

כדי שהרגע השירי יזכר ויתועד אתן מוזמנות לצלם אותו בוידאו או בסלולר ולהעלות ליוטיוב או לשלוח אלינו לכתובת igudpoets@gmail.com

באהבה, מאבק המשוררים  Israpoets.org – פייסבוק

קריאה לסולידריות בעולם השירה


אנחנו קוראים

לציבור המשוררים לסולידריות סביב המאבק על זכויות המשורר ועל קידום השירה בארץ.

אנחנו קוראים לכל שוחרי התרבות בארץ לתמוך במאבק בכל דרך.

ההתאגדות היא דרכנו היחידה להשפיע, לשנות, ולבנות עתיד טוב יותר ליצירה הפואטית וליוצריה.

זוהי מערכה על מקומה של השירה בישראל ועל זכותנו וזכותו של הדור הבא לתרבות.

זהו חלק מהמערכה על דמותה של החברה הישראלית.

לצערנו ישנם משוררים שתוקעים מקלות בגלגלי המאבק,

ומשליכים רפש על מי שמקדישים למאבק מזמנם וממרצם,

ולמרות שגם הם, כמו כולנו, ייהנו מפירות המאבק.

 

אל תחבלו במאמץ, ואל תשבו על הגדר! בואו להיאבק ולנצח!

הצטרפו למאבק בפגישות השבועיות שלנו בבית העם בתל אביב, כמנויים באתר ובדף הפייסבוק שלנו

%d בלוגרים אהבו את זה: