מאבק לתשלום למשוררות ולמשוררים בבית ביאליק

נוסח המכתב ששלחנו בשבוע שעבר בנוגע למערכה של מאבק המשוררים לתשלום למשוררות ולמשוררים בבית ביאליק

לכבוד
איריס מור – עיריית תל אביב
אסף זמיר – עיריית תל אביב
איילת ביתן שלונסקי – בית ביאליק

שלום רב,

נמסר לנו שבימים אלה מתקיימים דיונים על אופי הפעילות בבית ביאליק.
ברצוננו להביא בפניכם את עמדת המשוררים בנושא:
רוב-רובם של הארועים בבית ביאליק מבוססים על השתתפות משוררים: בקריאה, בנשיאת דברים, אפילו בהרצאות.
כידוע, על הארועים האלה בית ביאליק גובה דמי כניסה מהקהל – שבא כדי לשמוע את אותם משוררים – גובה השתתפות מהמו"לים ומקבל תמיכה מהעירייה, ואף על פי כן לא משלם דבר למשוררים, אף לא החזר נסיעה.

במילים אחרות, הפעילות התרבותית התוססת והמוניטין של בית ביאליק נישאים על כתפי המשוררים, התורמים את השתתפותם ואת שמם, ולא פעם גם יחסי ציבור נמרצים, ללא כל תמורה כספית.
כל המופיעים בבית ביאליק מקבלים שכר: המוזיקאים, השחקנים, המנחה, וגם טכנאי הסאונד, המארגנים והשומר. כולם פרט למשוררים, שבלעדיהם לא היה תוכן לארועים. אין לכך שום הצדקה.

כדאי להוסיף שבית ביאליק שולח הזמנות בדואר מדי שבוע כמעט, לכל ארוע מרכזי. בהנחה שמדובר בכ-2000 מכתבים, המשלוח הזה כרוך בהוצאת ביול של כ-4000 ש"ח לכל ארוע, זאת מבלי להוסיף הוצאות עיצוב, הדפסה ומעטפות. כל זאת תמורת שיטת פרסום מיושנת, בזבזנית, לא יעילה ולא נחוצה בעידן המייל והאינטרנט (לפני למעלה מעשור באו הוריי, הגרים מחוץ לתל אביב, לארוע בבית ביאליק לכבוד ספר שיריי הראשון. מאז, למורת רוחם, הם ממשיכים לקבל הזמנות בדואר מבית ביאליק, הזמנות שלא הניבו ולו ביקור אחד שלהם. בזבוז משווע ומתמשך. ט"נ). לבולים יש תקציב ולתשלום למשוררים לא?
לאחרונה גוברת ההתמרמרות בקרב משוררים על הנוהג הנפסד המתמשך הזה, המבוסס על נצלנות והעדר הגינות, ומתרבים הקולות הקוראים למחות ולסרב להשתתף באירועי בית ביאליק עד שהנוהג הזה יתוקן.
אנחנו מקווים שהדיונים הנוכחיים אכן ישימו קץ למצב האבסורדי, הלא-תקין הזה ויפתחו עידן חדש, הוגן ותרבותי, ביחס של בית המשורר הלאומי אל המשוררים.

בברכה ובשם משוררות ומשוררים רבים,

טל ניצן
ענת זכריה
נורית זרחי
דיתי רונן
רועי צ'יקי ארד
יעל גלוברמן
מרדכי גלדמן
מאבק המשוררים

עמדת מאבק המשוררים באשר להצעת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג–2013

cc: flickr

cc: flickr

עמדת מאבק המשוררים באשר להצעת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג–2013:

1.      אנו מצרים על העובדה שהיה על המחוקק להדרש להתערבות מסדירה בשוק הספרים, לאחר שאופן ההתנהלות בשוק זה התברר כמאופיין בקיפוח משמעותי ושיטתי של הסופרים והמשוררים.

2.      אנו מברכים על כך שהמחוקק מצא לנכון להתערב לצורך ביצוע אסדרה של התחרות הפרועה בין רשתות השיווק, המוזילה את תחום הספרות על חשבון היוצרים, מקפחת אותם ויוצרת זוּלוּת של היצירה והיוצר גם יחד.

3.      אנו סבורים כי, הגם שהחוק המוצע עדיף על פני המצב הבלתי נסבל הנוכחי בשוק הספרים, האסדרה שהוא יוצר אינה מיטבית וטעונה תיקון כדי לממש את תכליתו המוצהרת. לדוגמה, האחוזים המינוריים המועברים לסופר, כהגדרתו בהצעת החוק, שאנו סבורים שיש לתת את הדעת על תגמול נאות של הסופר כיוצר העיקרי של היצירה הספרותית.

4.      בראיה זו ולשם מימוש התכליות העומדות בבסיסו של החוק המוצע, שומה עלינו להצביע על נוסחו הנוכחי של סעיף 8 להצעת החוק אשר עלול, הלכה למעשה, לרוקן מתוכן את תכלית החוק ולאפשר לרשתות השיווק שימוש בסעיף זה כאמצעי "עוקף" הגנה. סעיף ההנחה, בתנאי כשל שוק זה אשר גרם לצורך ביצירת אסדרה לתחום הספרים בשל יחסי כוחות בלתי שקולים אשר יצרו עיוות מתמשך בשוק הספרים, אינו ראוי.

5.      אנו קוראים לכנסת לתקן את הצעת החוק, ולשוב ולדון בחוק בכל שנה כדי לעמוד מקרוב על יישום החוק והשגת מטרותיו, בהתאם לאמור בסעיף 14 להצעת החוק (הקמת ועדה מייעצת).

6.      אנו קוראים לכנסת להזמיננו לדיונים בועדות הרלוונטיות כדי להציג את עמדותינו באופן מפורט אשר יאפשר למחוקק להבין את תוכן החוק המוצע, את הכשלים הטמונים בו ואת הדרכים המוצעות לפתרון מיטבי בנסיבות הנתונות, וכתוצאה מכך לגרום לניסוח מושכל של הוראות החוק.

7.      נציין כי לדעתנו נדרשת אסדרה בעניינים נוספים הנוגעים לעולם הספרות ואשר לא מצאו ביטויים במסגרת הצעת החוק, ואנו קוראים למחוקק ולממשלה לתת להם פתרון, בין אם במסגרת החוק המוצע, בין אם במהלכים מסדירים נוספים ובין אם בהשקעה תקציבית מתאימה.

8.      אנו מברכים את שרת התרבות והספורט, הגב' לימור לבנת, על פעילותה בנושא, ומסבים את תשומת לבה לעמדתנו זו, שמטרתה, כמי שאמונים על מלאכת הכתיבה ועומדים בליבתה של העשייה הספרותית, לסייע לחקיקת חוק מושכל אשר יוכל לקדם את יצירת הספרות וצריכת הספרות בישראל, תוך שמירה על הוגנות כלפי היוצר.

פניה מטעם עולם השירה אל שר החינוך החדש, הרב שי פירון, להכריז על "השירה הישראלית" כנושא שנת החינוך התשע"ד

cc: wikimedia

שר החינוך החדש, הרב שי פירון, אנחנו מבקשים ממך להכריז על "השירה הישראלית" כנושא שנת החינוך התשע"ד

בתאריך 09.04.2013 שלח מאבק המשוררים פניה מטעם עולם השירה אל שר החינוך החדש, הרב שי פירון, להכריז על "השירה הישראלית" כנושא שנת החינוך התשע"ד. תכלית הפניה היא האדם באשר הוא אדם, ואין טוב מהשירה כדי לתאר מצב קיומי זה, השואף לכינונה של חברה טובה ובעלת ערכים המשותפים להוויה החברתית בישראל, על רבדיה השונים. לפיכך, אנו נברך על כל דרך ראויה שהיא בה ינקוט שר החינוך ואשר תשיג את תכלית הפניה, במיקוד ההתבוננות החברתית באמצעות השירה.

אל הפניה הצטרפו משוררים, משוררות, אנשי ונשות תרבות ורוח, חינוך ואקדמיה, הפועלים למען הענקת במה נרחבת לשירה בתחומי החברה. יוזמה זו מצטרפת ליוזמות אחרות של מאבק המשוררים למען השירה בישראל, וההצטרפות הגדולה אליה מעידה כי היא וחוצה גבולות ומגדר, וכן חובקת ערכים משותפים, הבאים לידי ביטוי באמצעות השירה. אנו ממתינים לתגובתו של השר לפניה זו, ונשמח לשתף פעולה בעיצוב התכנים עם משרד החינוך.

להורדת המכתב לחצו כאן בבקשה

לא מוותרים על השירה, לא מוותרים

admail_imgpth_270146_badmail_imgpth_270146_bעוד בשורות טובות למשוררים בישראל. פרסום רשימת הספרים המועמדים לפרס ספיר, שוב ללא ספרי שירה ביניהם, אכזב אותנו מאוד. פנינו אל עוזי דיין, יו"ר מפעל הפיס, כדי לברר לאן נעלמה ההבטחה, פרי מאמץ מאבק המשוררים, לפרס שירה ייחודי או השתלבות השירה בפרס הנוכחי ושינוי הסעיף המקפח שקובע כי שירה אינה "יצירה ספרותית".

בתגובה, מדוברות מפעל הפיס העבירו הודעה שהפרס החדש יוכרז כנראה כבר בתחילת 2013. הנה מכתבם ונמשיך לעדכן כאן ובבלוג.שלום רב,

פרס מפעל הפיס לשירה מתוכנן לשנת התקציב 2013 .
בימים אלה אנו בוחנים את המסגרת המתאימה ביותר במפעל הפיס לקיומו של הפרס ומקווים להודיע על החלטתנו כבר בתחילת השנה .בברכה,דולין מלניק

*
"מאבק המשוררים מודה לצוות החינוכי המסור בבית הספר על התגייסותו למימוש ולהצלחת הפעילות החינוכית-פואטית וכן לתלמידים והתלמידות אשר השתתפו בפעילות על הזכות שנפלה בחלקנו במפגש עימם."

סיכום ישיבת מאבק – 20.12+סיכומון הפעילות החינוכית בתלמונד (24.12)+הערב לזכר שי

1.       הפעילות החינוכית בתל מונד (24.12):

לפני שעות ספורות ביצענו את הפעילות החינוכית בתל מונד (ענבל אשל כהנסקי, אילן בן דוד, נועה שקרג'י, גלעד מאירי, רענן בן טובים, עדי תשרי, אורנה ריבלין, עודד הון, תום הדני, רון דהן ודניאל באומגרטן). תודה לכל מי שנטל חלק משלבי ההכנה ועד לשלב הביצוע. הפעילות צולמה. נבצע הפקת לקחים ונחשוב יחד כיצד למנף אותה.

מי שחושב/ת שהנוער של היום לא יכול להתעניין בשירה היה/הייתה צריך/צריכה לבוא היום לבית ספר רבין בתל מונד ולגלות מחדש את הנוער שגדל כאן. כל תלמידי ותלמידות שכבת ט' בבית הספר השתתפו היום בפעילות שירה אשר כללה מפגש עם משוררים ומשוררות מקבוצת מאבק המשוררים, סיעור מוחות ודיון על שאלות שונות העוסקות בשירה, ניתוח שירה אישי וקבוצתי, התנסות בכתיבת שיר והאזנה לשירים שנכתבו על ידי חבריהם וחברותיהם לכיתה.

דמיינו את התלמידה שלקראת סיום המפגש, לאחר היסוס קל, שולפת מהתיק שיר שכתבה, מקריאה אותו בהתרגשות לחבריה וחברותיה לכיתה וזוכה מהם ומהמשוררים בכיתה למשוב אמיתי וחם.

חשבו על התלמיד שאולי פיתח מעט קשב לשירה או לפחות רתיעתו ממנה פחתה. עכשיו חישבו איך להפיח את הקסם הזה לאחרים.

2.       שנת השירה: כזכור נשלחה פנייה רשמית ראשונה למנכ"לית משרד החינוך המיידעת אותה על היוזמה. הכוונה להגיש את עצומת משוררים/ות התומכים/ות ביוזמה לשר/ה הבא/ה (סוף ינואר/תחילת פברואר).

התחלנו לפנות למשוררים/ות עם נוסח ההצעה ונבקש את תמיכתם/ן. כל משורר/ת תומך/ת ירשם באופן מסודר אצלנו (אצלי) ולאחר מכן יצורף שמו לקול הקורא.

בעקבות הצעתו של דורי מנור, התומך ביוזמה, החלטנו להחתים גם אנשי רוח (חתני וכלות פרס ישראל, שחקנים, רבנים, סופרים, ציירים, פרופסורים). מצ"ב נוסח הקול הקורא. אנחנו בתנופה, בואו נמשיך בה!יתכן ולא נפרסם קול קורא באינטרנט בשל חוסר יכולת לוודא שיחתמו על העצומה רק משוררים ואנשי רוח. למען הסדר הטוב אנא ידעו אותי למי אתם/ן מתכוונים/ות לפנות כדי למנוע כפילויות.

אנא הפנו אליי את שמות המצטרפים לתמיכה ביוזמה ( את המיילים על התמיכה ביוזמת שנת השירה יש להפנות אל המייל daniel2482@walla.com )

3.       פרס ספיר לשירה– ראו למעלה את עידכון.

4.       הישיבה הבאה תתקיים ביום חמישי ה-3.1 אלא אם ימסר אחרת.

5. ערב לזכר שי אריה מזרחי- רביעי הקרוב- 26.12, בית פליציה בלומנטל, ביאליק 26, תל-אביב, 20:00.


שתפו לכל המשוררות ומשוררים, סופרות וסופרים – אפשר לקבל תשלום עבור השאלות של ספריכם בספריות

השירה משתלטת על הכנסת: פרוטוקול מפגש מאבק המשוררים מה-20.5

פרוטוקול מפגש מאבק המשוררים מה-20.5 ובו נידונו בין השאר כנס השירה בכנסת ודיון על אפשרויות שנפתחות במדיטק בחולון ‎קראו עוד מהפוסט הזה

סטופ שירה

מפגש 16 תמונה ב 12.2.12. צילום: עזרא "צלש פואטי" לוי. בתמונה: אבנר עמית מקריא את שירה של שימבורסקה כתזכורת לקראת דקה שירה בינלאומית- העלאת סרטי שירה ביום השירה הבינלאומי

מפגש 16 תמונה ב 12.2.12. צילום: עזרא "צלש פואטי" לוי. בתמונה: אבנר עמית מקריא את שירה של שימבורסקה כתזכורת לקראת דקה שירה בינלאומית- העלאת סרטי שירה ביום השירה הבינלאומי

פרוטוקול פגישה מספר 16 – 12.212- נערך בסימן אירוע "סטופ שירה: הקראת שירה בכל רחבי הארץ לכבוד יום השירה הבינלאומי", שייערך ב-29.2.2012 בשעה 17:15. האיגוד הולך ומתחזק. שלושת אירועי תו השירה שנערכו בירושלים, תל אביב ובאר שבע שימחו אותנו מאוד. אחרי יום השירה הבינלאומי נעבור למאבק מול הוצאות הספרים שויתרו על השירה. הירשמו לאיגוד על ידי לחיצה על "פנו אלינו".

‎קראו עוד מהפוסט הזה

אוהב שירה בלב שלם: פרוטוקול פגישה מס' 15

הרוויחה משטרות המשוררים. רחל המשוררת. cc: wikipedia

פרוטוקול הפגישה מס' 15 של איגוד המשוררים שבו דנו בתו השירה, פרסומים, הפצה בתיכונים, שטרות משוררים וכיבדנו את המשתתפים החדשים

‎קראו עוד מהפוסט הזה

תו השירה פורש את כנפיו: פרוטוקול פגישה מס' 14

צלם פואטי = = = 29.1.12 - מאבק המשוררים - מפגש מס' 14, "בית העם", רוטשילד 69, ת"א. כמידי שבוע, בימי ראשון בשעה 18:00, נפגשים משוררי המחאה ב"בית העם", כדי לקדם את נושאי המאבק. הפעם, כיבד אותנו בנוכחותו רן יגיל: סופר, מבקר ועיתונאי, שעוקב אחר המאבק. הוא בא שוב הנה, כדי להתרשם מהנעשה כאן באופן בלתי אמצעי. גם במפגש זה הועלו רעיונות חדשים, והושמעו דיווחים על פעילויות שונות הנעשות בשטח. בין היתר, דובר על אופן ההתארגנות המעשית לגבי חלוקת "תו השירה" לחנויות ספרים, ב- 3 ערים גדולות בארץ: באר-שבע, ירושלים ותל אביב. יותר מאוחר, זה אמור להתרחש גם בחיפה. מחר, יתקיים האירוע הראשון ב-"עשן הזמן" בבאר שבע. משוררים ומשוררות, חובבי שירה וגם חובבי פרוזה, אתם מוזמנים.. ביקרתי שם לפני כחודש, והמקום שם מקסים. "עשן הזמן", הוא מעין אח תאום ל-"הנסיך הקטן" שבתל-אביב. כדאי לבקר.. פרטים נוספים על מפגש מס' 14, ניתן לקרוא בפרוטוקול שאמור להתפרסם בבלוג "מאבק המשוררים". הבלוג מתעדכן בתדירות גבוהה, אז תציצו.. עזרא לוי - צילום וכיתוב

צלם פואטי = = =  29.1.12 - מאבק המשוררים - מפגש מס' 14, "בית העם", רוטשילד 69, ת"א. כמידי שבוע, בימי ראשון בשעה 18:00, נפגשים משוררי המחאה ב"בית העם", כדי לקדם את נושאי המאבק. הפעם, כיבד אותנו בנוכחותו רן יגיל: סופר, מבקר ועיתונאי, שעוקב אחר המאבק. הוא בא שוב הנה, כדי להתרשם מהנעשה כאן באופן בלתי אמצעי (יגיל-בתמונה מימין).צילום: עזרא לוי הצלם הפואטי = = = 29.1.12 – מאבק המשוררים – מפגש מס' 14, "בית העם", רוטשילד 69, ת"א. כמידי שבוע, בימי ראשון בשעה 18:00, נפגשים משוררי המחאה ב"בית העם", כדי לקדם את נושאי המאבק. הפעם, כיבד אותנו בנוכחותו רן יגיל: סופר, מבקר ועיתונאי, שעוקב אחר המאבק. הוא בא שוב הנה, כדי להתרשם מהנעשה כאן באופן בלתי אמצעי (יגיל-בתמונה מימין).

פרוטוקול פגישה מספר 14 –29.1.12

כמידי שבוע, בימי ראשון בשעה 18:00, נפגשים משוררי המחאה ב"בית העם", כדי לקדם את נושאי המאבק. הפעם, כיבד אותנו בנוכחותו רן יגיל: סופר, מבקר ועיתונאי, שעוקב אחר המאבק. הוא בא שוב הנה, כדי להתרשם מהנעשה כאן באופן בלתי אמצעי. גם במפגש זה הועלו רעיונות חדשים, והושמעו דיווחים על פעילויות שונות הנעשות בשטח. בין היתר, דובר על אופן ההתארגנות המעשית לגבי חלוקת "תו השירה" לחנויות ספרים, ב- 3 ערים גדולות בארץ: באר-שבע, ירושלים ותל אביב. ‎קראו עוד מהפוסט הזה

לקראת השקה תו שירה: פרוטוקול פגישה 13

תמונה ממפגש 12. צילום: עזרא "הצלם הפואטי" לוי

תמונה ממפגש 12. צילום: עזרא "הצלם הפואטי" לוי

הפגישה ה-13 מביאה התרגשות לקראת השקת תו השירה וגם מעדכנת לגבי המאבק במשרד התרבות. ‎קראו עוד מהפוסט הזה

לפתוח במות: פרוטוקול פגישה 12

מימין לשמאל: גלעד מאירי, רון דהן וארנון פורת: גלעד מאירי, רון דהן וארנון פורת

האיגוד פגש בארנון פורת, יו"ר אגודת הסופרים ושמע עידכונים לגבי אירועי תו שירה ופרוייקטים נוספים ‎קראו עוד מהפוסט הזה

%d בלוגרים אהבו את זה: